Volg ons

Wedstrijd Reglement Strokeplay Kampioenschappen Golf Maasduinen 2016

Algemeen

 • Het toernooi wordt gespeeld op zaterdag 9 juli en zondag 10 juli 2016;
 • Zaterdag worden twee rondes van 18 holes gespeeld en zondag één finale ronde;
 • Minimum leeftijd voor deelname aan het toernooi is 14 jaar;
 • Er zijn voor zowel de dames als de heren 2 spelvormen:
  • Heren Strokeplay bruto in de handicap categorie 0 t/m 26,4;
  • Dames Strokeplay bruto in de handicap categorie 0 t/m 26,4;
  • Heren Strokeplay netto in de handicap categorie 26,5 t/m 54;
  • Dames Strokeplay netto in de handicap categorie 26,5 t/m 54;
 • Flights bestaan uit maximaal drie personen;
 • Minimum aantal deelnemers per categorie: 6;
 • Totaal maximum aantal deelnemers: 54;
 • Voor deelname worden voor dames maximaal 18 en voor heren maximaal 36 deelnemers toegelaten. Bij overschrijding van het aantal inschrijvingen dat deel kan nemen worden bij de dames de 18 laagste handicappers en bij de heren de 36 laagste handicappers toegelaten.
 • De handicap van de inschrijver wordt vastgesteld op basis van de handicaplijst op de sluitingsdatum inschrijving. Wordt er in de damescategorie het maximum niet bereikt, dan kan de herencategorie worden uitgebreid en omgekeerd.
 • Start van Hole 1;
 • De wedstrijden zijn Qualifying, uw handicap wordt tijdens het toernooi aangepast afhankelijk van uw resultaten.
 • Sluiting inschrijving: woensdag 6 juli, Indien u zich daarna nog wilt aanmelden, dient u daartoe een verzoek in te dienen via email bij holstein21@ziggo.nl;
 • Publicatie speelschema: vrijdag 8 juli
 • Inschrijfgeld: geen

Inschrijven

Inschrijven via de E-Golf4U.

Melden voor de wedstrijd

Iedere deelnemer meldt zich uiterlijk 30 minuten voor de wedstrijd bij de wedstrijdleiding in het clubhuis van de Golfbaan Maasduinen. Na controle van de actieve handicap neemt de deelnemer zijn/haar scorekaart en eventuele bijzondere instructies in ontvangst. Te laat melden bij de wedstrijdleiding kan leiden tot uitsluiting van deelname, dit ter beoordeling door de wedstrijdleiding.

Iedere deelnemer dient 10 minuten voor zijn/haar starttijd bij de start Tee aanwezig te zijn. De aanwijzingen van de starter moeten worden opgevolgd.

Bal

Iedere speler dient zijn bal te voorzien van een persoonlijk kenmerk; ook de provisionele bal moet van een persoonlijk kenmerk zijn voorzien.

 Elektronische apparaten

 • Mobiel telefoneren tijdens het spel is niet toegestaan, behalve in noodsituaties;
 • Het gebruik van afstandsbepalende apparatuur is toegestaan. (zie Wedstrijdreglement)

 Strokeplay Wedstrijd Handicap Categorie 0 – 26,4

Er wordt gespeeld voor het bruto klassement. De heer en dame met de beste bruto score worden de G&R Maasduinen Club Kampioenen Strokeplay Bruto.

Bij gelijke eindstand in het bruto klassement wordt een play-off gespeeld over 3 holes: 1, 2 en 6. Mocht er na de play-off nog geen winnaar zijn, wordt op basis van het ‘Sudden Death’ principe hole 1 nogmaals gespeeld totdat er een winnaar is.

Er zijn prijzen beschikbaar in beide categorieën voor de nummers 1, 2 en 3.

Op beide dagen is er een Longest Drive competitie voor zowel dames als heren. Op beide dagen wordt gezamenlijk door heren en dames voor één Neary gespeeld.

Strokeplay Wedstrijd Handicap Categorie 26,5 – 54

Er wordt gespeeld voor het netto klassement. De heer en dame met de beste netto score worden de G&R Maasduinen Club Kampioenen Strokeplay Netto.

Bij gelijke eindstand wordt diegene met de laagste handicap de winnaar. (Zie Wedstrijdreglement)

Er zijn prijzen beschikbaar voor de nummers 1, 2 en 3.

Op beide dagen is er een Longest Drive competitie voor zowel dames als heren. Op beide dagen wordt gezamenlijk door heren en dames voor één Neary gespeeld

 Scorekaart

De deelnemer is verplicht de eigen scorekaart met die van de marker te wisselen. Dit hoort te gebeuren vóór de eerste afslag. Elke speler is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van een ondertekende en juist ingevulde scorekaart. Scorekaarten die onvolledig, onjuist ingevuld of niet ondertekend worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding (kunnen) leiden tot diskwalificatie. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

 Referee

Tijdens het Club Kampioenschap Strokeplay Netto is een referee beschikbaar. Bij onduidelijkheden over het toepassen van de regels, of bij onenigheid over een bepaalde situatie in de baan, kan een referee telefonisch worden opgeroepen. Het nummer van de referee wordt bij het inschrijven aan de wedstrijdtafel verstrekt. De uitspraak van de referee is bindend voor de spelers.

De referee is geautoriseerd om bij het fout toepassen van een regel in te grijpen.

Onnodig oponthoud/langzaam spel; regel 6.7 en 32.2

Wanneer een referee en/of de wedstrijdleiding heeft vastgesteld dat een groep/partij onnodig oponthoud veroorzaakt, wordt deze gewaarschuwd. Als na twee holes de groep/partij nog steeds langzaam speelt en er geen verzachtende omstandigheden zijn, wordt een waarnemer toegevoegd om de speelsnelheid vast te stellen.

Een speler krijgt maximaal 45 seconden om zijn bal te slaan vanaf het moment dat het zijn beurt is om te spelen, tenzij bijzondere omstandigheden overschrijding van de tijdslimiet rechtvaardigen.

 • Eerste overschrijding tijdslimiet: waarschuwing,
 • Tweede overschrijding tijdslimiet: één strafslag,
 • Derde overschrijding tijdslimiet: nog één strafslag, tevens laatste waarschuwing,
 • Vierde overschrijding tijdslimiet: diskwalificatie.

 Bevoegdheden wedstrijdleiding

Alleen de wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid een wedstrijd af te gelasten, te staken, te onderbreken of maximaal 1 uur uit te stellen. Slecht weer is op zichzelf geen reden tot afgelasten, staken of onderbreken behalve bij onweer boven de baan. In geval van onweer zal de wedstrijdleiding de toeter (laten) bedienen. Natuurlijk is de speler altijd zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en mag hij te allen tijde stoppen als hij denkt dat er gevaar voor blikseminslag dreigt. Indien noodzakelijk heeft de wedstrijdleiding de bevoegdheid om in het belang van de wedstrijd wijzigingen aan te brengen.

 Prijsuitreiking

De wedstrijdleiding streeft er naar op de Finale Dag z.s.m. na binnenkomst van de laatste flight over te gaan tot de prijsuitreiking. De prijsuitreiking is een onderdeel van de wedstrijd. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij bij de prijsuitreiking aanwezig zijn.

Spelers die niet aanwezig zijn op het tijdstip van de prijsuitreiking, verliezen het recht op de betreffende prijs. Indien een winnaar door bijzondere omstandigheden is verhinderd, beslist de wedstrijdleiding of tot de uitreiking van de prijs wordt overgegaan.