Volg ons

AANVULLEND WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAPPEN.

Vastgesteld door het bestuur op 14.12.2017 en herzien in juli 2020 en september 2021

1.       Algemeen.

a.       Inschrijven voor de clubkampioenschappen kan alleen plaatsvinden vòòr een nader vast te stellen datum via het touchscreen in het clubhuis of via de website van Stichting Golf Maasduinen. De volgorde van inschrijving wordt in E-Golf4U bepaald.

b.      De deelnemer kan zich zelf bij verhindering via touchscreen of website uitschrijven zolang de inschrijving nog niet gesloten is. Reserves schuiven in de juiste volgorde automatisch door. Latere afmelding moet telefonisch plaatsvinden bij de dienst doende wedstrijdleiding.

c.       Voor zowel strokeplay als matchplay is geen inschrijfgeld verschuldigd.

d.      Zonder geldig bericht van verhindering (afmelding) en niet verschijnen aan de start van een strokeplay- of matchplaywedstrijd leidt tot onmiddellijke uitsluiting van deelname en van desbetreffende wedstrijd in het volgend jaar. De wedstrijdleiding beslist hierover.

e.      De deelnemer behoort zich minstens 30 minuten vòòr starttijd te melden bij de wedstrijdleiding.

f.        Gebruik van buggy’s alleen met actieve handicart. Overtreding leidt tot diskwalificatie.

g.      Voor deelname aan de clubkampioenschappen is een EGA Hcp van 54 of lager vereist.

h.         Abonnementhouders van Stichting Golf Maasduinen die deze niet als “homecourse” hebben (het zgn. 2e lidmaatschap), zijn gerechtigd deel te nemen aan de clubkampioenschappen.

 

2.       Strokeplay.

a.       Er zijn twee categorieën:

Strokeplay bruto Ex Hcp + t/m 26,9 voor dames en heren. Uitholen is verplicht.

Strokeplay bruto Ex Hcp 27.0 – 54 voor dames en heren. Uitholen is verplicht.

De wedstrijdleiding kan voor beide categorieën een maximale deelname instellen.

b.      De deelnemer speelt zijn of haar wedstrijd op een door de organisatie vast te stellen dag en tijdstip. De speler krijgt 2 strafslagen op de 1e hole als zij/hij  5 minuten of minder te laat op de afslagplaats verschijnt. Meer dan 5 minuten te laat betekent diskwalificatie.

c.       Deelnemer is verplicht zijn eigen score, samen met de marker, binnen 15 minuten na beëindiging van de laatste hole van de gespeelde ronde in te brengen in E-Golf4U en vervolgens de ondertekende scorekaart in te leveren bij de wedstrijdleiding. Doet hij/zij dit niet, dan kan diskwalificatie volgen.

d.      In geval van gelijke uitkomst na 54 holes dient een play-off gespeeld te worden op de holes 1, 2 en 6. Is er dan nog geen winnaar dan volgt een sudden-death over dezelfde holes tot een winnaar bekend is. Dit geldt voor de eerste 3 plaatsen ingeval van gelijke stand.

 

 

3.       Matchplay.

a.       Er is slechts een categorie matchplay voor dames en eveneens maar een categorie voor heren. Beide zonder Hcp-verrekening.

b.      Deelnemers bepalen in onderling overleg wanneer zij hun voorrondewedstrijden (al dan niet in poulevorm) spelen, waarbij deze wedstrijden vòòr een vastgestelde datum gespeeld moeten zijn bij de Stichting Golf Maasduinen. Bij geringe deelname kan de WeCo besluiten om de voorrondes en finales in één weekend te spelen.

c.       Bij poulewedstrijden levert winst 2 punten op en gelijk na 18 holes 1 punt. Voor klassering in de poule wordt bij gelijk aantal punten gekeken naar aantal up’s. Mocht dit ook gelijk zijn dan volgt op hole 1 “sudden death”.

d.      Trekt een speler zich tijdens de poulefase terug, dan worden alle door hun gespeelde wedstrijden als niet gespeeld beschouwd.

e.      Scores (inclusief alle up’s) moeten na afloop door de winnaar z.s.m. doorgegeven worden aan de desbetreffende wedstrijdleiding.

f.        In geval van gelijke uitkomst na 18 holes in de finale, dient er een “sudden death” te volgen te beginnen op hole 1 en zo verder. Dit geldt voor de eerste drie plaatsen in geval van gelijke stand.