Volg ons

 

PRIVACYVERKLARING STICHTING GOLF MAASDUINEN.

De Stichting Golf Maasduinen verwerkt persoonsgegevens om haar doelstelling, het organiseren en realiseren en beoefenen van de golfsport in de ruimste zin des woords, te bewerkstelligen.

Wij leggen persoonsgegevens van u vast in ons computersysteem als u abonnementhouder bent (of recent bent geweest) van onze Stichting. Dat betreft gegevens die we nodig hebben om de onderlinge communicatie en het bijhouden van wedstrijdresultaten te kunnen verzorgen: bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en/of e-mailadres en IBAN.

UW PRIVACYRECHTEN.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? De gegevens kunt u inzien als u inlogt op onze website. Als u geen internet toegang hebt, dan kunt u ze opvragen bij ons secretariaat. Op deze manier geeft Stichting Golf Maasduinen invulling aan het “Recht van Inzage” zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen en zo gebruik wilt maken van het “Recht op Correctie”zoals bedoeld in de AVG, dan kunt u ons hierom vragen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

U kunt als betrokkene daartoe een schriftelijk verzoek indienen. Stuur uw brief naar:

Secretaris Stichting Golf Maasduinen, Verlengde Roobeekweg 4A, 5914 NR  Arcen.

Binnen twee weken krijgt u een reactie.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS.

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u als dat nodig is. Alleen de leden van het bestuur, de WeCo, RHC en de websysteembeheerder kunnen uw gegevens (deels) inzien en verwerken.

Uw naam, adres en contactgegevens staan in de ledenlijst en deze lijst is alleen zichtbaar via het voor clubleden toegankelijke Nexxchange Portal.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS.

Wij bewaren persoonsgegevens tot ongeveer drie jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Als de wet ons verplicht persoonsgegevens langer te bewaren, dan zullen we dat uiteraard doen.

WEBSITES VAN DERDEN.

Wij kunnen niet garanderen dat websites van derden, die door middel van links met onze website zijn verbonden, op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyregeling van de betrokken website te lezen alvorens van deze website gebruik te maken.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.