Volg ons

WEDSTRIJDREGLEMENT STICHTING GOLF MAASDUINEN

Vastgesteld door het bestuur op 4 April 2021

1. Algemeen.

a. De wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels van het Golfspel, zoals vastgesteld door de Royal and Ancient (R&A) Golf Club of St. Andrews, Schotland en de United States Golf Association (USGA) in de vertaling en uitgave verzorgd door de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (KNGF).

b. Het wedstrijdreglement kan worden geraadpleegd via de website van de Stichting Golf Maasduinen : www.GolfMaasduinen.nl

c. In geval van een geschil over de betekenis van een Regel is de Engelse tekst bepalend.

 

2. Wedstrijdcommissie (WeCo).

De wedstrijdcommissie (verder: de Commissie) is verantwoordelijk voor de organisatie van door Stichting Golf Maasduinen georganiseerde wedstrijden. Aan de Commissie is de behandeling opgedragen van overtredingen van de Golfregels en/of bepalingen van het Wedstrijdreglement door deelnemers aan deze wedstrijden. Bijzonderheden in overleg met de Regel Commissie.

 

3. Plaatselijke Regels.

a. De wedstrijdcondities zijn conform de Regels van het Golfspel.

b. De Commissie kan tijdelijke plaatselijke regels van toepassing verklaren (i.o.m. Baancommissie en RHC). Deze worden in de opmerkingen van de wedstrijd en/of voor de wedstrijd door de wedstrijdleiding kenbaar gemaakt. De volledige tekst van mogelijke tijdelijke plaatselijke regels, door de RHC aangegeven, is opgenomen op de website van Stichting Golf Maasduinen en/of op het mededelingenbord in het clubhuis.

 

4. Inschrijving en deelname.

a. De inschrijving op wekelijkse wedstrijden staat open voor abonnementhouders van Stichting Golf Maasduinen en voor niet-abonnementhouders. Het inschrijfgeld wordt per wedstrijd vastgesteld. Deelnemende niet-abonnementhouders betalen daarnaast het geldende greenfee tarief.
b. Tevens dienen de meespelende “abonnementhouders met home club elders” en de niet abonnementhouders hun GSN door te geven bij inschrijving of vooraf aan de wedstrijd leiding.
Deelnemers dienen, afhankelijk van specifieke wedstrijdeisen, in het bezit te zijn van Golf Baan Permissie of een handicap van 54 of lager.

c. Inschrijving verplicht tot deelname.

d. Minimaal een maand voorafgaande aan de wedstrijd wordt deze geopend voor inschrijving/uitschrijving. Men kan inschrijven /uitschrijven via het touch screen in het clubhuis of via de website www.golfmaasduinen.nl → “Leden login” → wedstrijden.

e. De startlijst wordt gepubliceerd op de website en is tevens altijd ter inzage op het mededelingenbord in het clubhuis, een half uur voor aanvang van de wedstrijd.

f. De Commissie c.q. de wedstrijdleiding heeft het recht om een wedstrijd vooraf te annuleren indien er te weinig deelnemers zijn of indien er andere zwaarwegende omstandigheden.

g. Nadat de wedstrijd is gesloten voor inschrijving/uitschrijving, is afzeggen alleen op grond van buitengewone omstandigheden aanvaardbaar en dient men zich direct telefonisch te wenden tot de dienstdoende wedstrijdleiding. Zie wedstrijd info voor dienstdoende wedstrijdleiding bij betreffende wedstrijd. Deze heeft het recht u te belasten met het zelf zoeken naar een vervanger.

 

5. Starttijden.

a. De definitieve starttijden worden op de dag voor de wedstrijd bekend gemaakt in de wedstrijd gegevens. Controleer altijd uw starttijd.

b. Deelnemers van een wedstrijd behoren zich uiterlijk 30 minuten voor hun starttijd te melden aan de wedstrijdtafel.

c. Voor alle wedstrijden geldt dat men 5 minuten voor de starttijd op de desbetreffende afslagplaats aanwezig moet zijn.

6. Speeltempo en langzaam spel (regel 5.6 spelerseditie Golfregels / 2019).

a. De speler in een wedstrijd wordt geacht, bij zijn bal aangekomen, binnen 40 seconden zijn volgende slag te slaan.

b. Bij bal zoeken, eerst wachtende doorlaten dan verder zoeken

c. Speel een provisionele bal als de situatie daarom vraagt, zoals bij het vermoeden van een verloren bal of een bal die misschien “buiten de baan” is.

d. Laat de achterop komende partij door indien u meer dan 1 hole afstand verliest.

e. De golftas bij de green opstellen in de richting van de volgende tee. Nooit voor de green!

f. Stablefordwedstrijd: zie reg. 21.1
Bij alle Stableford wedstrijden geldt een Handicap-Allowance van 100% voor de wedstrijd.
Wanneer u op een hole geen stableford punten meer kunt scoren, volgens de baan handicap, neemt u de bal op. U noteert op de scorekaart een netto dubbel bogey of een 11.

g. Bij alle Strokeplaywedstrijden zie reg 3.3 met of zonder HCP-verrekening geldt: uitholen. Bij Maximum Score wedstrijden geldt 2 x Par + 2

7. Slecht weer.

a. Bij bijzondere weersomstandigheden (mist, onweer, enz.) kan de wedstrijdleiding besluiten de wedstrijd niet te laten doorgaan.

b. Indien de wedstrijdleiding besluit een al gestarte wedstrijd te staken, worden de deelnemers in de baan geïnformeerd door middel van een sirene. In dat geval kent de wedstrijd geen uitslag.

De volgende signalen worden gebruikt:

• Een lang aangehouden toon: Het spel moet onmiddellijk worden onderbroken, laat uw bal liggen, de hole mag niet worden uitgespeeld.

• Drie opeenvolgende tonen herhaald: Het spel onderbreken (de hole mag worden uitgespeeld).

• Twee korte tonen herhaald: Het spel hervatten.

c. Al afgemaakte rondes en 9 of meer gespeelde holes tellen mee voor de handicapverrekening bij Q-wedstrijden.

d. Iedere speler draagt ZELF de verantwoording om al dan niet de baan te verlaten, bij gestaakte wedstrijden, maar ook bij niet-gestaakte wedstrijden.

e. Overtreding van artikel 7. b leidt tot diskwalificatie.

8. Buggy’s.

Het gebruik van buggy’s tijdens een wedstrijd is alleen met instemming van de wedstrijdleiding toegestaan. Handicarts zijn toegestaan met een officiële kaart van de Handicart Stichting

9. Scores.

a. De score dient z.s.m. (binnen 15 minuten) na het beëindigen van de laatste hole door de speler en zijn marker te worden ingebracht in het touchscreen in het clubhuis of middels de mobiele telefoon en vervolgens dient de scorekaart bij de wedstrijdleiding, voorzien van handtekening van speler en marker, te worden ingeleverd.

b. Bij inlevering later dan 30 minuten kan de kaart als NR (no return) worden beschouwd.

c. De Spelers zijn verplicht bij alle wedstrijden hun bruto score te noteren op de wedstrijdkaart.

d. De speler is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het spelen met de juiste HCP en de juiste bruto score op zijn kaart (regel 3-3b van de Golfregels).

 

10. Gelijk eindigen in een wedstrijd.

a. Bij reguliere stableford wedstrijden geldt “ matching cards” d.w.z. laatste 9, laatste 6, laatste 3, laatste hole. Is het dan nog gelijk, dan wint degene die de laagste handicap heeft.

c. Voor de laatste 9 worden de holes 10 t/m 18 gebruikt, ook indien de speler niet gestart is op hole 1, zoals bij een shotgun.

d. Bij de clubckampioenschappen Strokeplay en Matchplay, evenals bij de maandbeker, gelden de regels zoals beschreven in het aanvullend wedstrijdreglement.

 

11. Prijsuitreiking.

a. Deelnemers aan wedstrijden behoren aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.

b. Deelnemers aan wedstrijden waarbij extra prijzen kunnen worden gewonnen, zoals de neary of de longest, worden verzocht om hun naam niet te noteren op het daarvoor bestemde bordje of kokertje als zij niet aanwezig kunnen zijn tijdens de prijsuitreiking.

c. Aan prijswinnaars die niet verschijnen, komt geen prijs toe, behalve in de onder e vermelde situaties. Zij worden wel als prijswinnaar bij de uitslag vermeld.

d. Voor prijswinnaars in competities (zoals clubkampioenschappen en meer rondes) geldt dat zij wel recht hebben op een mogelijke prijs, mits zij het minimaal vereiste aantal wedstrijden hebben gespeeld. Zij moeten van tevoren bij de wedstrijdleiding melden dat ze de laatste te spelen wedstrijd niet aanwezig kunnen zijn.

e. De wedstrijdleiding streeft ernaar om de prijsuitreiking binnen een half uur na de laatst ingevoerde scorekaart te beginnen.

 

12. Telefoons in de baan.

a. Het gebruik en/of stand-by hebben van mobiele telefoons is toegestaan voor invoering van scores, opzoeken van regels, meten van enkel afstanden en calamiteiten. Tenzij anders door de wedstrijdleider voorgeschreven.

b. Bij overtreding van artikel 12a kan diskwalificatie volgen.

 

13. Etiquette, gedrag en fatsoen.

a. Iedere speler dient zich beheerst, hoffelijk en sportief te gedragen ten opzichte van al degenen die zich op Golf Maasduinen bevinden.

b. De speler dient zich te onthouden van elke uiting die door de wedstrijdleiding onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) als hinderlijk kan worden ervaren.

 

14. Sancties.

Voor, tijdens of na de wedstrijd, kan de wedstrijdleiding besluiten tot een waarschuwing, diskwalificatie of eventuele schorsing van een deelnemer bij overtreding van het in artikel 13 gestelde.

Een schorsing kan alleen plaatsvinden na overleg van de wedstrijdleiding met WeCo en/of Bestuur.

 

15. Beroep tegen sancties.

Een deelnemer die op grond van dit reglement getroffen wordt door een waarschuwing, diskwalificatie of schorsing door de wedstrijdleiding en het hiermee oneens is, heeft het recht hiertegen beroep aan te tekenen bij een vertrouwenscommissie.

 

16. Kleding.

a. U dient in gepaste kleding deel te nemen.

b. Korte broek (short) is niet toegestaan. Bermuda’s of geklede jeanspantalons zijn wel toegestaan.

c. Hemden of topjes met smalle schouderbandjes als bovenkleding zijn niet toegestaan.

Als een deelnemer/speler zich niet houdt aan de op de baan geldende kledingnormen, kan hij of zij van wedstrijddeelname worden uitgesloten.

Definitie bermuda: Bermuda’s behoren een lengte te hebben tot net boven de knie.
Voor heren is het dragen van sokken onder een bermuda verplicht.

Shirts voor dames:
Shirt met kraagje, met of zonder mouwen.
T-shirt met ronde hals en mouwen.

Shirts voor heren:
Poloshirt met mouwen.
Shirt (blouse of overhemd).
Shirts worden bij voorkeur in de broek gedragen.

 

17. Zorg voor de baan.

a. Laat geen verpakkingen, sigarettenpeuken, kapotte tees en dergelijke in de baan, rough of op de tee liggen.

b. Hark bunkers aan, ook andermans voetindrukken.

c. Herstel pitch Marks en spikemarks, ook die van anderen.

d. Loop nooit met een trolley over de apron of tussen een green en een bunker door.

e. Haal met uw hand (of met een “ball pick-up”) de bal uit de hole. Nooit met het blad van de putter, ook niet als er water in staat en trek evenmin de vlag tegelijkertijd met de bal uit de hole.

 

18. Bevoegdheid van de wedstrijdleiding.

De Commissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.