Volg ons

Baan reglement golfbaan Maasduinen

Algemeen

 • Om een goede orde in en om de baan te bewaren is het wenselijk nadere richtlijnen te geven door middel van een baanreglement. Een baanreglement is bedoeld als aanvulling op de algemene spelregels (Rules of Golf) zoals die bij het golfen gelden. Om het plezier voor iedereen te verhogen wordt van elke speler verwacht dat deze zich aan dit reglement zal houden.
 • Voor wedstrijden van de Stichting Golf Maasduinen wordt een apart wedstrijdreglement gehanteerd en is een wedstrijdjaarprogramma vastgesteld.
 • Op overige vaste wedstrijddagen zijn tee-sluitingen van toepassing voor de Rabbits (woensdag), de Damesdag (dinsdag) en de Vrijdag Open. Een jaarlijks overzicht van alle tee-sluitingen wordt gepubliceerd op de website van de Golf Maasduinen en op mededelingenborden in het clubhuis.
 • Iedere speler, hoe gedreven ook, dient zich onder alle omstandigheden correct, hoffelijk en sportief te gedragen.
 • Greenfee-spelers en leden dienen zich te melden bij de medewerker(s) in het clubhuis, alvorens de baan (inclusief Driving-Range en/of overige oefenfaciliteiten) te betreden.
 • Speel in gepaste golfkleding. Spijkerbroeken zien we liever niet op de baan, maar zijn niet verboden. Kies je voor een korte broek, dan dient deze tot minimaal net boven de knie te reiken. Heren dragen shirts met mouwen en een kraag (geen T-shirt). Dames dragen shirts met mouwen of zonder mouwen met een kraagje. Je draagt sokken of kousen. Golfschoenen zijn verplicht maar stalen spikes verboden. Het personeel van Golf Maasduinen is bevoegd personen op grond van dit artikel de toegang tot de baan en/of faciliteiten te weigeren.
 • Tassen, jassen en schoenen kunt u weghangen/neerzetten in de hal.
 • U dient uw toegangsbewijs (bagtag/greenfeekaart) zichtbaar aan de golftas te bevestigen. Op verzoek van en medewerker van Golf Maasduinen moet het toegangsbewijs worden getoond.
 • Driving Range ballen zijn eigendom van de golfbaan en mogen uitsluitend op de Driving Range worden gebruikt. Het is daarom verboden met Driving-Range ballen te spelen (ook op de oefengreens) en bij constatering hiervan zal een sanctie worden opgelegd. Dit ter beoordeling van het bestuur.
 • Spelers dienen in het bezit van een EGA Handicap 54 of lager, NGF Golfbaanpermissie of een lokale baanpermissie afgegeven door de Golfpro.
 • Kinderen jonger dan 16 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene op de baan aanwezig zijn.
 • Het is niet toegestaan, dat meerdere spelers samen gebruik maken van één uitrusting of golftas.
 • Honden zijn niet toegestaan op de baan, hieronder begrepen honden die zich bevinden in al of niet afgesloten auto’s op het parkeerterrein. Men kan het bestuur van de Stichting Golf & Recreatie verzoeken om ontheffing van dit verbod. U vrijwaart het bestuur van elke verantwoordelijkheid, in welk opzicht dan ook. Van de zijde van de bestuur kunnen honden aanwezig zijn.
 • Nog uzelf, nog uw eigendommen zijn op de golfbaan verzekerd door de Stichting Golf Maasduinen.
 • Over de hele baan gelden de golfregels zoals opgesteld door de Royal & Ancient Golf Club St. Andrews (R&A) en de USGA. Het boekje golfregels ligt ter inzage en tevens te koop in het clubhuis.
 • Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de Local Rules, zoals vermeld op de scorekaart. Zo ook van de mededelingen en tijdelijke Local Rules op het mededelingenbord.

Tijdens het spel

 • Dan wanneer er een wedstrijd wordt gespeeld, hebben deze spelers altijd voorrang. Stelt u zich op de hoogte of er een wedstrijd wordt gespeeld voordat u de baan op gaat.
 • Baanpersoneel en de Golfpro hebben te allen tijde voorrang, wacht op hun teken voordat je speelt.
 • Zet je mobiele telefoon uit tijdens het golfspel. Gebruik deze alleen in geval van een calamiteit.
 • Zorg ervoor dat je trolley niet op de volgende plaatsen komt:
  • op de Tees en de Greens.
  • tussen de bunkers en de greens.
  • op de Fore Greens en Aprons (Fringe).
 • Plaats geen golfuitrusting op de afslagplaats of op de (Fore)Green.
 • Volg de aangegeven routing, ook al moet u soms iets verder lopen.
 • Leg uitgeslagen divots (plaggen) altijd terug en druk ze goed aan.
 • Draag je Pitchfork altijd bij je. Repareer je pitchmark op de green en zo nodig één extra.
 • Repareer eventuele Spikemarks na het uitholen van de bal.
 • Hark de bunkers aan en leg de hark buiten de bunker terug.
 • Betreed en verlaat bunkers aan de lage kant.
 • Op zaterdagen, zondagen en op feestdagen hebben, indien het niet betreft competitie c.q. gewone wedstrijden, SINGLE PLAYERS, TWO BALL en THREE BALL altijd voorrang boven een FOUR BALL en moeten worden doorgelaten.
 • Laat achteropkomende, snellere spelers, door. Zeker als de hole voor je vrij is. Voorkom zoveel mogelijk Slow Play.
 • Laat een achteropkomende flight passeren, voordat u een bal gaat zoeken die niet direct vindbaar is. Behalve in een wedstrijd.
 • Sla op een hole pas af als deze geheel vrij is.
 • Een groep die 18 holes speelt en direct van hole 9 komt, ritst bij hole 10 met de groepen die daar starten met hun (eerste) ronde van 9 holes.
 • Deponeer afval, ook papiertjes en peuken, in de afvalbakken.

 

Na uw ronde

 • Wij stellen het op prijs als u na terugkomst uit de baan de gras- en zandresten van uw schoenen verwijdert. We hebben niet alleen borstels bij de deuren staan, maar er is naast de ballenautomaat ook een luchtspuitmachine aanwezig. U kunt daar ook uw trolley en stokken schoonmaken.
 • Het dragen van petten/mutsen in het clubhuis is niet toegestaan.
 • Loop even naar buiten als je in het clubhuis wordt gebeld.
 • Meldt je even af als je naar huis toe gaat.

 

Het bestuur