Volg ons

Tijdelijke plaatselijke regel

6 mei 2023

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGEL           dd. 06.05.2023

 

In verband met de aanleg van elektrakabels voor het bewateringssysteem op onze baan, zijn er diverse ”zandpaadjes” op alle Holes ontstaan. Deze worden spoedig met gras ingezaaid.

En op holes 8 en 9 zijn er ook nog openliggende sleuven aanwezig.

 

Daarom, per 06.05.2023:

 

De gebieden op hole 1 t/m 9 met ongebruikelijke baanschade door het graven/aanleggen van leidingen zijn Grond in Bewerking.

Deze gebieden dienen volledig (slag en stand) verplicht ontweken te worden ( Reg. 16.1b), waarbij men het dichtstbijzijnde punt bepaalt (referentiepunt) waar deze schade ontweken wordt en binnen 1 clublengte van het ref. punt, niet dichter bij de hole, en in het algemene gebied, de bal dropt in de dropzone. Let op: De bal dient in de dropzone tot stilstand te komen.

Op Holes 8 en 9 mogen ook de rupsbandafdrukken van de graafmachine ontweken worden.